Dr inż. Piotr Klonowicz

Prezes Zarządu Turbochill Sp. z o.o.


Dr inż. Piotr Klonowicz obronił pracę doktorską w dyscyplinie „Budowa i eksploatacja maszyn” w Politechnice Łódzkiej w 2012 roku. Praca była poświęcona optymalizacji turbin przeznaczonych do pracy w układach ORC. W tym samym roku rozpoczął staż typu post-doc na Uniwersytecie w Bayreuth (Niemcy) w Katedrze Termodynamiki Technicznej. W 2014 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Turbin Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii nauk, gdzie pracuje jako adiunkt do dzisiaj.