Projekty

Finansowanie Bridge Alfa

Dofinansowanie celowe działalności Firmy TURBOCHILL przez Spółkę VC LINK. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.