Projekty

Wirnik sprężarki TC-30-40-LTP

μGranty B+R dla przedsiębiorstw

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu μGranty B+R dla przedsiębiorstw na rozwój bezolejowych sprężarek odśrodkowych na łożyskach cieczowych dla pomp ciepła.

Finansowanie Bridge Alfa

Dofinansowanie celowe działalności Firmy TURBOCHILL przez Spółkę VC LINK. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.