Przetargi

Zapytania ofertowe 01/2023/Turbochill

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie wysokoobrotowej odśrodkowej sprężarki chłodniczej smarowanej czynnikiem roboczym w fazie ciekłej” w ramach „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata