Wiedza i doświadczenie

Zespół TURBOCHILL

Nasza spółka powstała jako spin-off założony przez pracowników naukowych Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN). W toku wielu lat rozwiązywania problemów badawczych oraz kierowania i uczestnictwa w projektach B+R wypracowaliśmy unikatowe kompetencje o bardzo wysokim potencjale aplikacyjnym.

Głównym celem naszego Zespołu, nakreślonym już wiele lat temu, jest projektowanie i budowanie innowacyjnych, bezolejowych i wysokoobrotowych maszyn wirnikowych skrojonych pod dynamicznie zmieniającą się energetykę, która ewoluuje w kierunku rozwiązań rozproszonych – mało- i średnioskalowych.

Dzięki wsparciu finansowemu naszego zespołu w ramach programu NCBR Lider byliśmy w stanie opracować pierwszy prototyp sprężarki, który pomyślnie przeszedł fazę badań przemysłowych a obecnie znajduje się na etapie prac rozwojowych.

Nasz zespół

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!