Kategorie
Projekty

μGranty B+R dla przedsiębiorstw

Opracowanie wysokoobrotowej odśrodkowej sprężarki chłodniczej smarowanej czynnikiem roboczym w fazie ciekłej

Firma Turbochill realizuje projekt w ramach programu wsparcia – μGranty B+R dla przedsiębiorstw., pt. Opracowanie wysokoobrotowej odśrodkowej sprężarki chłodniczej smarowanej czynnikiem roboczym w fazie ciekłej. Celem projektu jest zaprojektowanie, zbudowanie oraz przebadanie prototypowej wysokoobrotowej hermetycznej sprężarki odśrodkowej, która zostanie zastosowana w pompach ciepła.

W ramach projektu zostanie opracowana innowacja produktowa. Stosowane do tej pory sprężarki są projektowane na wybraną moc cieplną. Najczęściej jest to maksymalna moc, która jest wykorzystywana tylko w najzimniejszych dniach. Według IMGW-PIB (z 26.01.2022 r.), w 2021 roku było tylko kilka dni gdzie temperatura spadła poniżej -5 °C. W pozostałych dniach sprężarka pracuje z maksymalną mocą, która jest niewykorzystana. Prototypowa wysokoobrotowa sprężarka będzie charakteryzowała się możliwością regulacji obrotów – mocy cieplnej. Prowadzić to będzie do oszczędności na pobieranej energii elektrycznej. Wysoka prędkość obrotowa wirnika sprężarki zagwarantuje małe gabaryty urządzenia i obniżony poziom hałasu w porównaniu ze sprężarkami konwencjonalnymi.  W prototypowej sprężarce zostaną zainstalowane łożyska smarowane ciekłą fazą czynnika roboczego użytego w pompie ciepła co sprawi, że cały układ będzie ekologiczny, bezolejowy i hermetyczny. Ten fakt, parametr jest teraz bardzo pożądany przez UE według Dz.U.UE.L.2018.150.1.

Osiągniecie celu innowacji będzie polegało na stworzeniu i przebadaniu układu przepływowego sprężarki pracującego na ekologicznych czynnikach roboczych. Ponadto aby przedmiot projektu mógł mieć regulowaną prędkość obrotową (moc cieplną) wirnik sprężarki musi mieć wysoką prędkość obrotową. Przy względnie niskiej masie wirnika układ łożysk musi zostać dostosowany do warunków pracy sprężarki. Przykładem rozwiązania mogą być łożyska segmentowe z ang. tilting pad. Analiza oraz badania przeprowadzone podczas trwania projektu wskażą, które z wielu typów łożysk mogą być zastosowane w opisywanej konstrukcji.

Tytuł projektu: Opracowanie wysokoobrotowej odśrodkowej sprężarki chłodniczej smarowanej czynnikiem roboczym w fazie ciekłej

Cel projektu: zaprojektowanie, zbudowanie oraz przebadanie prototypowej wysokoobrotowej hermetycznej sprężarki odśrodkowej, która zostanie zastosowana w pompach ciepła

Data rozpoczęcia projektu: 2.2023

Horyzont czasowy: 6 miesięcy

Wartość projektu: 200 000 PLN

Całkowita wartość dofinansowania: 150 000 PLN

Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

„μGranty B+R dla przedsiębiorstw” to regionalny program dofinansowania usług B+R, w którym pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych w projektach o wartości do 200 tys. zł.

Projekt realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza , Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Univentum Labs (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).