Finansowanie Bridge Alfa

TurboChill - bezolejowa sprężarka odśrodkowa małej mocy

Firma TURBOCHILL realizuje projekt w ramach wsparcia celowego udzielonego przez fundusz inwestycyjny Firmę VC LINK Sp. z o.o. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

BRIdge Alfa to inicjatywa NCBR mająca na celu wsparcie kreatorów innowacji w Polsce w ich komercjalizacji jak i promocja modelu VC w Polsce. Polega ona na stworzeniu zespołu funduszy Venture Capital, które wykorzystując prywatne i publiczne środki inwestują w innowacyjne projekty w fazie seed. Dzięki wykorzystaniu światowego poziomu ekspertów, fundusze są w stanie nie tylko zapewnić pomysłodawcom kapitał, ale też porady podparte dekadami doświadczenia w branżach biotech, fintech i więcej.

Tytuł projektu: TurboChill – bezolejowa sprężarka odśrodkowa małej mocy

Cel projektu: Celem Projektu jest rozwój konstrukcji wysokoobrotowej, bezolejowej i hermetycznej sprężarki chłodniczej małej mocy, doprowadzenie rozwiązania technicznego do poziomu TRL-9 gotowości technologicznej oraz przygotowanie do wdrożenia na rynek.

Data rozpoczęcia projektu: 7.2022

Horyzont czasowy: 15 miesięcy

Całkowita wartość dofinansowania: 1 125 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 800 000,00 PLN

Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.